V kategórii 11 bola akcia zapísaná do 659 záznamov
V kategórii 12 bola akcia zapísaná do 143 záznamov
V kategórii 13 bola akcia zapísaná do 623 záznamov
V kategórii 14 bola akcia zapísaná do 222 záznamov
V kategórii 15 bola akcia zapísaná do 267 záznamov
V kategórii 16 bola akcia zapísaná do 607 záznamov
V kategórii 17 bola akcia zapísaná do 177 záznamov
V kategórii 18 bola akcia zapísaná do 228 záznamov
V kategórii 19 bola akcia zapísaná do 176 záznamov
V kategórii 21 bola akcia zapísaná do 98 záznamov
V kategórii 22 bola akcia zapísaná do 955 záznamov
V kategórii 23 bola akcia zapísaná do 312 záznamov
V kategórii 24 bola akcia zapísaná do 97 záznamov
V kategórii 25 bola akcia zapísaná do 138 záznamov
V kategórii 26 bola akcia zapísaná do 67 záznamov
V kategórii 28 bola akcia zapísaná do 299 záznamov
V kategórii 32 bola akcia zapísaná do 132 záznamov
V kategórii 33 bola akcia zapísaná do 220 záznamov
V kategórii 34 bola akcia zapísaná do 296 záznamov
V kategórii 35 bola akcia zapísaná do 89 záznamov
V kategórii 42 bola akcia zapísaná do 60 záznamov
V kategórii 43 bola akcia zapísaná do 1503 záznamov
V kategórii 44 bola akcia zapísaná do 669 záznamov
V kategórii 45 bola akcia zapísaná do 249 záznamov
V kategórii 46 bola akcia zapísaná do 202 záznamov
V kategórii 47 bola akcia zapísaná do 494 záznamov
V kategórii 48 bola akcia zapísaná do 56 záznamov
V kategórii 49 bola akcia zapísaná do 3 záznamov
V kategórii 50 bola akcia zapísaná do 239 záznamov
V kategórii 52 bola akcia zapísaná do 101 záznamov
V kategórii 57 bola akcia zapísaná do 161 záznamov
V kategórii 58 bola akcia zapísaná do 133 záznamov
V kategórii 59 bola akcia zapísaná do 48 záznamov
V kategórii 60 bola akcia zapísaná do 27 záznamov
V kategórii 61 bola akcia zapísaná do 26 záznamov
V kategórii 63 bola akcia zapísaná do 0 záznamov
V kategórii 64 bola akcia zapísaná do 260 záznamov
V kategórii 65 bola akcia zapísaná do 21 záznamov
V kategórii 66 bola akcia zapísaná do 14 záznamov
V kategórii 67 bola akcia zapísaná do 170 záznamov
V kategórii 71 bola akcia zapísaná do 483 záznamov
V kategórii 77 bola akcia zapísaná do 90 záznamov
V kategórii 79 bola akcia zapísaná do 48 záznamov
V kategórii 80 bola akcia zapísaná do 1193 záznamov
V kategórii 84 bola akcia zapísaná do 1045 záznamov
V kategórii 88 bola akcia zapísaná do 7866 záznamov
V kategórii 91 bola akcia zapísaná do 428 záznamov
V kategórii 93 bola akcia zapísaná do 827 záznamov
V kategórii 94 bola akcia zapísaná do 271 záznamov
V kategórii 95 bola akcia zapísaná do 191 záznamov
V kategórii 96 bola akcia zapísaná do 117 záznamov
V kategórii 97 bola akcia zapísaná do 563 záznamov
V kategórii 98 bola akcia zapísaná do 2302 záznamov
V kategórii 99 bola akcia zapísaná do 55 záznamov
V kategórii CM bola akcia zapísaná do 19 záznamov
V kategórii FI bola akcia zapísaná do 60 záznamov
V kategórii FY bola akcia zapísaná do 25 záznamov
V kategórii GE bola akcia zapísaná do 9 záznamov
V kategórii KE bola akcia zapísaná do 6 záznamov
V kategórii PG bola akcia zapísaná do 222 záznamov
V kategórii SA bola akcia zapísaná do 154 záznamov
V kategórii SC bola akcia zapísaná do 109 záznamov
V kategórii VS bola akcia zapísaná do 33 záznamov
V kategórii ZB bola akcia zapísaná do 0 záznamov
V kategórii ZG bola akcia zapísaná do 11 záznamov